Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Alu Technologies A/S​

1. Tilbud og priser

Tilbud afgivet af Alu Technologies A/S har højest gyldighed i 30 dage efter tilbudsdato. Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, hvilket også omfatter Alu Technologies A/S eventuelle underleverandører. I tilfælde af mellemsalg har Alu Technologies A/S ret til at træde tilbage fra tilbudet. Opgivne priser er ekskl. merværdiafgift, forsendelsesemballage og transportudgifter og er baseret på de ved tilbudets afgivelse herskende prisforhold for materialer og arbejdslønninger. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbudets afgivelse gældende valutakurser, og Alu Technolgies A/S tager forbehold til at regulere prisen i forhold til ændringer i nævnte pris- og valutaforhold.

2. Leveringsbetingelser

Levering sker ab fabrik, Bylderup-Bov. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Dersom anden aftale ikke er indgået, er Alu Technologies A/S berettiget til at vælge transportmidler og transportveje.

3. Leveringstid

Levering op til 8 arbejdsdage før eller efter et angivet leveringstidspunkt er i enhver henseende at anse for rettidig levering, medmindre andet er aftalt. Den anførte leveringstid er med forbehold for mangelfrie og rettidige leverancer fra Alu Technologies A/S eventuelle underleverandører, samt i tilfælde af force majeure, jf. NL 92.

Alu Technologies A/S ansvar for forsinkelse er begrænset til en konventionalbod på maksimalt 7,5 % af købesummen for den del af materialet, der på grund af forsinkelse ikke kan tages i brug som forudsat, samt i tilfælde af ophævelse en begrænset erstatning af maksimalt samme størrelse, jf. NL 92.

4. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen, ellers netto kontant. Ved betaling efter forfald tilskrives renter med 1,5 % pr. måned.

5. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Alu Technologies A/S, indtil den fulde købesum er erlagt.

6. Returemballage

Kasser eller anden emballage, der debiteres særskilt, vil blive krediteret, såfremt de returneres franko i ubeskadiget stand.

7. Montering

Omfatter Alu Technologies A/S ydelse monteringsarbejde eller lignende, skal der særskilt aftales regler herfor.

8. Systemansvarlighed

Vores rådgivning skal betragtes som vejledende, således påtager vi os ikke ansvaret for systemopbygninger, maskinopbygninger, specifikationer og lignende medmindre der er lavet en særskilt skriftlig aftale/kontrakt som nøje beskriver omfang, ansvar og krav.

9. Mangler

Alu Technologies A/S ansvar for mangler er ifølge nævnte bestemmelser i NL 92 begrænset til maksimalt 15 % af den aftalte købesum.

Såfremt det solgte ikke er fremstillet af sælger, gælder der samme betingelser mellem sælger og køber, som mellem sælgers leverandør og sælger, således at sælger alene er ansvarlig over for køber i det omfang, sælgers leverandør er ansvarlig over for sælger.

10. Produktansvar

Alu Technologies A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Alu Technologies A/S. Erstatninger for personskade kan aldrig overskride det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

Alu Technologies A/S ansvar for tingskade, jf. NL 92, er begrænset til kr. 1 mio. inklusive renter og omkostninger pr. skade.

11. Indirekte tab

Alu Technologies A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

12. Tvister og lovvalg

Tvistigheder i anledning af en leverance afgøres ved anvendelse af dansk ret, enten af Det Danske Voldgiftsinstitut eller Retten i Tønder/Vestre Landsret efter Alu Technologies A/S valg.

13. NL 01

Alle leverancer sker i henhold til bestemmelserne i NL 92, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ovenstående. Alle købere, som ikke er fortrolige med bestemmelserne i NL 92, kan rekvirere et eksemplar heraf ved henvendelse til Alu Technologies A/S.

35 Års erfaring i konstruktion og bearbejdning af aluminiumsprofiler​

ALU TECHNOLOGIES A/S | Tvedvej 6 | DK-6372 Bylderup-Bov | Tel.: (+45) 73 76 13 00 | E-mail: alu@alutechnologies.com | CVR: 27225497